Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

II FZ 801/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-22

i niepełnosprawną córkę z zasiłku oraz renty córki. Status osoby bezrobotnej utraciła w wyniku starania się o przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością opieki...
nad dzieckiem. W chwili obecnej utrzymuje siebie oraz niepełnosprawną córkę z przyznanej córce renty i świadczenia pielęgnacyjnego. Niepełnosprawność córki wiąże...

III SA/Wa 3153/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-22

. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że obecnie jedynym źródłem utrzymania rodziny jest świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1200 zł przyznane w związku z koniecznością...
o stopniu niepełnosprawności córki, decyzje przyznające świadczenia pielęgnacyjne, pomoc finansową oraz zasiłek pielęgnacyjny, umowę majątkową małżeńską, decyzję przyznającą...

I SA/Po 249/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-28

najbliższej rodziny. Skarżący podał, że uzyskuje dochód miesięczny netto w wysokości [...] z tytułu zatrudnienia, żona otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki...
[...] Nr [...] o przyznaniu w związku z opieką nad osobą: AŁ, data ur.: [...], która legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości...

I SA/Go 325/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-15

jest wyłącznie otrzymywane przez skarżącego świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1.300 zł miesięcznie. W złożonym urzędowym formularzu ppf skarżący wskazał, że nie posiada...
otrzymywanego przez niego świadczenia pielęgnacyjnego. W uzupełnieniu danych oraz oświadczeń zawartych we wniosku ppf pełnomocnik skarżącego w piśmie z [...] października 2016r...

I SA/Go 324/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-15

konieczności sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym synem utrzymuje się wyłącznie ze świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1300 zł miesięcznie. W ocenie skarżącego...
synem, z którym utrzymują się wyłącznie ze świadczenia pielęgnacyjnego wynoszącego 1.300 zł miesięcznie. Skarżący od 2004 r. jest w sądowej separacji z żoną i nie utrzymuje...

I SA/Po 249/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-08

nad osobą: AŁ, data ur.: [...], która legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] miesięcznie na okres...
od [...] do [...], świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] miesięcznie na okres od [...] do [...], świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] miesięcznie na okres...

I SA/Łd 27/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-28

., Jedynym dochodem skarżącego jest zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 520 zł., We wniosku złożonym na formularzu PPF skarżący podał, ze pobiera świadczenie pielęgnacyjne...
skarżącemu świadczenia pielęgnacyjnego., Referendarz sądowy zważył, co następuje:, Wniosek zasługuje na uwzględnienie., Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I FSK 348/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-27

sprawy wynika również, że skarżący nie ma żadnego majątku i z powodu konieczności opieki nad niepełnosprawnym synem utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1406...
, a uzyskiwane przez niego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym synem, świadczenie pielęgnacyjne nie podlega egzekucji. Zgodnie bowiem z art. 10 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r...

I FSK 349/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-27

dla skarżącego. Z akt sprawy wynika również, że skarżący nie ma żadnego majątku i z powodu konieczności opieki nad niepełnosprawnym synem utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego...
możliwa, a uzyskiwane przez niego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym synem, świadczenie pielęgnacyjne nie podlega egzekucji. Zgodnie bowiem z art. 10 § 4 ustawy z dnia 17...

I SA/Go 326/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-15

. Podniósł, że z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym synem utrzymuje się wyłącznie ze świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1300 zł miesięcznie...
konieczności sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym synem utrzymuje się wyłącznie ze świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1300 zł miesięcznie. W ocenie skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   92