Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

II SA/Po 646/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-08-24

świadczenie pielęgnacyjne w wysokości [...] zł miesięcznie, syn ten otrzymuje rentę socjalną w wysokości [...] zł oraz [...] zł z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego. Drugi syn...
, zaświadczenie o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku rodzinnego w wysokości [...] zł oraz jednorazowego dodatku z tytułu rozpoczęcie roku szkolnego...

III SA/Po 1299/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-20

i obecnie pobiera świadczenie pielęgnacyjne w związku z koniecznością opieki na dzieckiem. Świadczenie zostało przyznane na okres od 01 grudnia 2012 roku do 28 lutego 2015...
jest świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł miesięcznie., Zaznaczyć również należy, że w świetle oświadczenia złożonego na urzędowym formularzu córka wnioskodawcy...

II SA/Lu 460/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-05-31

z małoletnim niepełnosprawnym synem utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie [...]złotych, które w całości pochłaniają koszty utrzymania., Starszy referendarz...

II SA/Lu 461/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-05-31

z małoletnim niepełnosprawnym synem utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie [...]złotych, które w całości pochłaniają koszty utrzymania., Starszy referendarz...

II SA/Lu 549/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-07

z małoletnim niepełnosprawnym synem utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie [...]złotych, które w całości pochłaniają koszty utrzymania., Starszy referendarz sądowy...

II SA/Lu 550/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-07

z małoletnim niepełnosprawnym synem utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie [...] złotych, które w całości pochłaniają koszty utrzymania., Starszy referendarz...

II SA/Lu 551/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-07

z małoletnim niepełnosprawnym synem utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie [...] złotych, które w całości pochłaniają koszty utrzymania., Starszy referendarz...

II SA/Lu 444/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-05-12

z małoletnim niepełnosprawnym synem utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie [...]złotych, które w całości pochłaniają koszty utrzymania., Starszy referendarz...

II SA/Lu 443/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-05-18

z małoletnim niepełnosprawnym synem utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie [...]złotych, które w całości pochłaniają koszty utrzymania., Starszy referendarz...

II SA/Lu 441/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-05-23

z małoletnim niepełnosprawnym synem utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie [...]złotych, które w całości pochłaniają koszty utrzymania., Starszy referendarz...
1   Następne >   +2   +5   9