Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Gl 1425/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-08

o pobieraniu zasiłku rodzinnego wygasła z powodu ukończenia przez syna 24 roku życia. Od maja 2017 r. jedyny dochód stanowi świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.406 zł...
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Strona otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji...

I SA/Gl 618/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-17

abonamentowych, gdyż prawo do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego nie jest tożsame z prawem do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie którego przysługuje...
do zwolnienia z opłat abonamentowych, gdyż prawo do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego nie jest tożsame z prawem do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie...

I SA/Sz 249/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-08-28

., Skarżący podał, że zgodnie z art. 10 § 4 u.p.e.a. nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne; dodatki rodzinne, pielęgnacyjne; porodowe; dla sierot zupełnych...
) i niepełnosprawnego syna (świadczenie pielęgnacyjne)., Zdaniem skarżącego, organ nie mógł zająć kwot ww. świadczenia pielęgnacyjnego., W odpowiedzi na skargę organ...

I SA/Op 364/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-29

jedynie ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł. Jednocześnie z przekazanych wyciągów z rachunku bankowego prowadzonego w A S.A. wynika, że w okresie od 6 lipca 2017 r...
rodziny wynoszą 2.353 zł (pochodzące z pensji [...] żony w kwocie 2.200 zł oraz świadczenia pielęgnacyjnego uzyskiwanego przez stronę w kwocie 153 zł). Skarżący ponosi...

I SA/Lu 403/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-02

miesięcznie (renta socjalna skarżącego, zasiłek pielęgnacyjny, dochód ze stosunku pracy ojca, świadczenie pielęgnacyjne matki skarżącego). Dochód skarżącego z innych źródeł...
niepełnosprawnym, jego matka pobiera świadczenie pielęgnacyjne. W kosztach leczenia skarżącego znaczny udział miał Skarb Państwa. Wydatki rodziny skarżącego...

I SA/Sz 770/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-24

tych unormowań, którym jest przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które rzeczywiście sprawują opiekę nad bliskimi osobami niepełnosprawnymi i wymagającymi takiego wsparcia...
do alimentacji wyłącznie osób spokrewnionych w pierwszym stopniu i umożliwienie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego innym osobom zobowiązanym do alimentacji wyłącznie...

I SA/Ke 305/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-05

przez żonę z działalności gospodarczej w wysokości 1000zł miesięcznie. Ponadto jako miesięczne dochody skarżący wykazał także zasiłki rodzinny i pielęgnacyjny , świadczenie...
gospodarczej prowadzonej przez żonę oraz zasiłków, dodatków i świadczenia pielęgnacyjnego., Argumentem za przyznaniem prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych...

I SA/Ke 308/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-16

także zasiłki rodzinny i pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek rehabilitacyjny w łącznej wysokości [...]zł miesięcznie. W dalszej części uzasadnienia złożonego...
dochodem z działalności gospodarczej prowadzonej przez żonę oraz zasiłków, dodatków i świadczenia pielęgnacyjnego., Argumentem za przyznaniem prawa pomocy w zakresie...

I SA/Ke 306/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-16

także zasiłki rodzinny i pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek rehabilitacyjny w łącznej wysokości [...]zł miesięcznie. W dalszej części uzasadnienia złożonego...
dochodem z działalności gospodarczej prowadzonej przez żonę oraz zasiłków, dodatków i świadczenia pielęgnacyjnego., Argumentem za przyznaniem prawa pomocy w zakresie...

I SA/Ke 309/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-16

także zasiłki rodzinny i pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek rehabilitacyjny w łącznej wysokości [...]zł miesięcznie. W dalszej części uzasadnienia złożonego...
miesięcznym dochodem z działalności gospodarczej prowadzonej przez żonę oraz zasiłków, dodatków i świadczenia pielęgnacyjnego., Argumentem za przyznaniem prawa pomocy w zakresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   17