Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 1701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-11

bez tytułu prawnego lokal o powierzchni 41 m2. Wnioskodawca oświadczył, że rodzina utrzymuje się ze świadczeń otrzymywanych z ośrodka pomocy społecznej, tj. świadczenia...
pielęgnacyjnego w wysokości 1.300 zł przyznanego matce oraz zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłków celowych na leki i żywność, które zostały przyznane jemu w wysokości 475 zł...

II SA/Wa 1701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-04

o powierzchni [...] m2. Wnioskodawca oświadczył, że rodzina utrzymuje się z świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] zł wypłacanego z MOPS, oraz zasiłku okresowego...

II SO/Wa 198/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-25

się z renty skarżącego w wysokości [...] zł, alimentów w wysokości [...] zł oraz świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że rodzina ponosi...