Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 556/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

w [...] z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję w punkcie 1. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia...
poprzez:, 1. odmowę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 na osobę: L...

I SA/Wa 49/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-11

w [...] z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z [...] listopada 2021 r...
Społecznej w [...] (organ I instancji) z dnia [...] czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

I SA/Wa 446/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-12

[...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia...
września 2020r. zwróciła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością opieki...

VIII SA/Wa 849/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-11

Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...
Miasta R. z dnia [...] sierpnia 2020 roku, nr [...] odmawiającej L. K. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...

I SA/Wa 1503/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

i Polityki Społecznej z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia...
[...] z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] odmawiającej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym mężem A. T.(2) od dnia...

VIII SA/Wa 46/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-25

Odwoławczego w R. z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia 1) uchyla...
Z. nr [...] z dnia [...] października 2020 roku odmawiającej skarżącej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu...

I SA/Wa 3199/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-31

w [...] z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z dnia...
świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad bratem S. S., bezterminowo w okresie od 1 września 2021 r...

I SA/Wa 60/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-01

w [...] z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy...
[...] z [...] października 2020 r. nr [...] odmawiającą przyznania B. K. świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym synem., Powyższa decyzja wydana...

I SA/Wa 2716/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-24

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]września 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję...
wydana w następującym stanie sprawy., Pismem z 19 lipca 2021 r. E. K. wniosła o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...

I SA/Wa 2932/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-07

w [...] z [...] września 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy...
[...] (dalej również jako: 'Wójt', 'organ I instancji') z [...] czerwca 2021 r. nr [...] o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100