Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Sz 29/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-24

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza [...] i Miasta S...
I instancji') postanowił nie przyznać E. P. (zwanej dalej: 'stroną' lub 'skarżącą') prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym synem...

II SA/Sz 667/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta...
. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką - E. P.., Decyzją z dnia [...] lutego 2021 r., nr [...], wydaną na podstawie art. 104...

II SA/Sz 112/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-07-29

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
', o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad synem M. W.., Decyzją z dnia [...] października 2020 r. nr [...] organ I odmówił wnioskodawczyni przyznania...

II SA/Sz 42/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-05-12

[...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy P. z dnia [...]Nr [...] Wnioskiem z dnia 14...
października 2021 r., B. N. (dalej 'strona' lub 'skarżąca'), wystąpiła o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z opieką nad niepełnosprawnym mężem, S...

II SA/Sz 358/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-20

Odwoławczego w S. z dnia [...] lutego 2022 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
dalej: 'stroną' lub 'skarżącą'), zastępowana przez radcę prawnego, wystąpiła do Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Sz 1058/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-25

nad niepełnosprawną osobą oraz odmowy przywrócenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta D. z dnia...
Z. Ł. w wysokości [...] zł miesięcznie od [...] r. oraz odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na mamę Z. Ł. - utrzymało w mocy decyzję organu I instancji...

II SA/Sz 1253/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-01-27

. z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza L. z dnia...
z upoważnienia Burmistrza L. (zwany dalej: 'organem, I instancji') odmówił Z. M. świadczenia w formie:, 1. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...

II SA/Sz 1014/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-03-11

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy B. z dnia [...] r...
do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym bratem, ponieważ jego niepełnosprawność powstała po ukończeniu przez niego 25-go...

II SA/Sz 655/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-12

Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] lipca 2020 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad małżonkiem - E. P.. W uzasadnieniu...

II SA/Sz 455/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-17

w Szczecinie z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy D. z dnia [...] r...
art. art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych zgodnie, z którym świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100