Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Rz 411/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-25

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Wójta Gminy z dnia [...] grudnia 2019 r., nr [...]. Decyzją z dnia...
(Dz. U z 2018 r. poz. 2220 ze zm., dalej: 'u.ś.r.'), orzekającej o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną córką (pkt 1...

II SA/Rz 1265/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-02-20

z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...] lipca...
odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad córką S.B., W zaskarżonej do Sądu decyzji Organ przyjął, iż wnioskiem z dnia [...] lipca 2019 r. M.B....

II SA/Rz 424/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-09-07

stycznia 2022 r. nr SKO.4111/1279/2021 w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza [...] z dnia 29 listopada 2021 r...
. nr ŚR.2054.ŚP.2021 w części dotyczącej odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.; II. zasądza od Samorządowego Kolegium...

II SA/Rz 1077/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-28

[...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza Miasta z dnia...
2021 r. nr [...], wydaną w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Wydanie decyzji poprzedzało postępowanie administracyjne o następującym przebiegu...

II SA/Rz 1274/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-15

[...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] maja 2021...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Decyzją z [...] maja 2021 r. nr [...] Prezydenta Miasta [...], dalej 'Prezydent', odmówił...

II SA/Rz 171/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-03

[...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Wójta Gminy z dnia [...] października...
. H. ( dalej: 'skarżąca') świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad małżonkiem., W podstawie prawnej decyzji powołano art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca...

II SA/Rz 652/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-07-05

z dnia 15 marca 2021 r. nr SKO.4111.207.503.2021 w przedmiocie uchylenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Wójta Gminy [...] z dnia 3...
do świadczenia pielęgnacyjnego., Stan faktyczny sprawy przedstawia się w następujący sposób., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie decyzją z dnia 18 lutego 2020 r...

II SA/Rz 680/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-03

Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 2022 r. nr SKO.4111/236/2022 w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję...
', 'Kolegium') w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 2022 r. nr SKO.4111/236/2022 wydana w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., W podstawie prawnej decyzji organ...

II SA/Rz 447/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-08

[...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy z dnia...
[...] lutego 2020 r. nr [...], którą utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...], o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Rz 120/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-25

[...] listopada 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Wójta Gminy z dnia [...] października...
[...] października 2021 r. nr [...] o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższą decyzję przedstawia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100