Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Op 131/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-09-29

Odwoławczego w Opolu z dnia 23 lutego 2022 r., nr SKO.40.3779.2021.śr w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję w części w jakiej...
skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., 2) uchyla decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla z dnia 4...

II SA/Op 22/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-16

września 2020 r., nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję w zakresie w jakim utrzymuje w mocy punkt 1 decyzji...
Burmistrza Brzegu z dnia 18 czerwca 2020 r., nr [...] oraz punkt 2 tej decyzji w części dotyczącej daty początkowej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, 2) uchyla punkt 1...

II SA/Op 254/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-17

lipca 2022 r., nr SKO.40.911.2022.śr w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
pielęgnacyjnego w związku z opieką na niepełnosprawną matką - i orzekając co do istoty sprawy - odmówił przyznania skarżącej wnioskowanego świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1...

II SA/Op 707/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. . Przedmiotem zaskarżenia do Sądu jest decyzja...
przyznania G. J. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad niepełnosprawną osobą, wnioskowanego na matkę U. B...

II SA/Op 427/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-11-04

[...], nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. na rzecz skarżącej A. G. kwotę 480...
uchylono decyzję Wójta Gminy B. z dnia [...], nr [...], odmawiającą przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

II SA/Op 78/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-04-07

[...], nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. na rzecz skarżącego...
[...], nr [...], którą uchylono decyzję Wójta Gminy S. z dnia [...], nr [...], odmawiającą przyznania skarżącemu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

II SA/Op 33/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-16

grudnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium...
2020 r. nr [...] odmawiającą przyznania stronie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki...

II SA/Op 550/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-02-08

[...], nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu...
: OPS), działającego z upoważnienia Burmistrza P., z dnia [...], nr [...], o odmowie przyznania skarżącej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, oraz przyznano skarżącej prawo...

II SA/Op 315/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-09-16

lutego 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium...
skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wnioskowanego na matkę., Zaskarżona decyzja wydana została w następującym...

II SA/Op 145/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-08-04

r., nr SKO.40.90.2022.śr w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu...
skarżącemu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wnioskowanego na żonę, oraz orzeczono o odmowie przyznania...
1   Następne >   +2   +5   +10   60