Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Ke 1015/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-24

z dnia [...] 2020 r. znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z [...] września 2020 r., znak...
: [...], po rozpatrzeniu odwołania R. P.K. od decyzji z [...] czerwca 2020 r. wydanej z upoważnienia Burmistrza S., odmawiającej przyznania R.P.K. świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Ke 283/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-06-22

Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2022 r. [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z 7 kwietnia 2022 r. znak: [...] Samorządowe...
zasadnie odmówił skarżącej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Organ odwoławczy wyjaśnił, że M. S. jest żoną osoby wymagającej opieki - J. S.. Zgodnie z orzeczeniem...

II SA/Ke 219/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-05-24

[...] lutego 2022 r., [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z [...] lutego 2022 r., [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
Miasta O. Ś. o odmowie przyznania ww. świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad córką A. S.., W uzasadnieniu Kolegium wskazało na art. 17 ust...

II SA/Ke 813/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. znak...
uchyliło ww. decyzję organu I instancji w całości i w to miejsce orzekło o przyznaniu J. P. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

II SA/Ke 507/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-10-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2021 r. [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargi. Zaskarżoną decyzją z dnia 9 marca 2021 r...
: [...], którą odmówiono K. F. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad niepełnosprawnym...

II SA/Ke 540/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-09-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia [...] w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku...

II SA/Ke 812/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-17

. do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od 01.07.2013r. do 30.04.2017r. w związku z opieką nad matką - W. B.., W uzasadnieniu organ II instancji przedstawił następujący...
. ponownie złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad matką. Jednocześnie wniosła o uchylenie decyzji przyznającej zasiłek...

II SA/Ke 673/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-01-27

: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wnioskowanego na córkę - K. L., Z akt sprawy wynika następujący stan...

II SA/Ke 813/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-12-02

Odwoławczego w Kielcach z dnia 25 czerwca 2020 r. znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji; II...
2020 r. znak: [...] odmawiającą przyznania Teresie B. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wnioskowanego...

II SA/Ke 810/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-24

finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r., na podstawie art...
rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r., Powyższa decyzja została wydana w następujących...
1   Następne >   +2   +5   +10   74