Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Bd 1021/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-09

z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] Wójt Gminy D. odmówił skarżącej...
I. S. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowe w związku z koniecznością sprawowania opieki nad legitymującą...

II SA/Bd 537/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-08-17

[...] kwietnia 2022 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza M. A. z dnia [...] lutego 2022 r...
A. odmówił przyznania Skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wnioskowanego na męża. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia...

II SA/Bd 1175/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-01-12

[...] lipca 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. decyzją z dnia [...] lipca 2021 r...
w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że zaskarżoną decyzją organ I instancji odmówił Skarżącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Bd 1146/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-02-23

[...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy B. z dnia [...] sierpnia 2020...
opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r., poz. 1497), orzekł o odmowie przyznania I. G. świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Bd 379/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-13

Odwoławczego z dnia [...] marca 2020r, nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy O. z dnia...
i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466) odmówił G. Ś. (dalej określana jako Skarżąca) prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...

II SA/Bd 19/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-25

[...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] września 2021 r. nr [...] Prezydent M. [...] odmówił skarżącej D...
. A. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki...

II SA/Bd 33/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-03-18

Odwoławczego z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] października 2019 r., znak...
. O. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką A. B...

II SA/Bd 466/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą decyzję Prezydenta...
[...] z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...]. Decyzją z [...] stycznia 2020 r. [...], z upoważnienia Prezydenta G., odmówiono H. S. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Bd 884/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-16

w [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta [...] z dnia...
sądowego. Decyzją z [...] marca 2021 r., nr [...], Burmistrz L. odmówił D. S. (skarżącej) przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki...

II SA/Bd 383/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-08-09

[...] lutego 2022 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy O. z dnia [...] grudnia 2021 r...
., znak: [...], Wójt Gminy O. odmówił ani K. K. (dalej określana jako Skarżąca) przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100