Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Łd 863/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-10

Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
., nr [...] o odmowie przyznania E.W. świadczenia pielęgnacyjnego z tytuły rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki...

II SA/Łd 854/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-20

ze skargi K. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. B.A....
: [...] o odmowie przyznania K. F. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad P. F. od dnia 1 lipca 2017r...

II SA/Łd 814/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-14

ze skargi M. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. B.A....
. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad Z. L. w okresie od 1...

II SA/Łd 315/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-04

Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza...
. z [...] r., znak: [...] o odmowie przyznania L. K. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej., W uzasadnieniu organ drugiej...

II SA/Łd 31/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 29 października 2021 r. nr SKO.4114.460.2021 w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla...
do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad M.K.., Organ I instancji odmówił prawa do świadczenia...

II SA/Łd 441/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-08-30

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2022 r. nr KO.441.76.2022 w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. dc...
świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na matkę H.K. w kwocie 2119,00 zł miesięcznie na okres od 1 stycznia 2022 r...

II SA/Łd 921/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
decyzję Burmistrza D. z [...] o odmowie przyznania P.D. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...

II SA/Łd 907/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-27

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. znak [...] w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
Prezydenta Miasta Ł. z [...] r. (znak [...]) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudniania lub innej pracy...

II SA/Łd 564/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-08-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2022 r. nr KO.441.75.2022 w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
przyznania W.W.:, I. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad matką I.W.:, 1. w wysokości 1.971,00 zł...

II SA/Łd 344/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-21

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 28 lutego 2022 roku nr SKO.4114.90.2022 w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1...
z dnia 18 stycznia 2022 r. nr SOCII.5111.123478.2021.213885.000001.2022 o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Jak wynika z akt sprawy wnioskiem, który wpłynął...
1   Następne >   +2   +5   +10   100