Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1904/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-04-15

polskich - jest niedopuszczalne. Skoro dla skarżącej jest to jedyne świadczenie i nie otrzymuje nawet dodatku pielęgnacyjnego z tytułu I grupy inwalidztwa i wieku...
- Niemcy, wynika, iż pobrane z zagranicy świadczenie pieniężne jest częściowym zaopatrzeniem wdowim. Przepis art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

II SA/Wr 730/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-12-01

omawianej ustawy, który stanowi expressis verbis, że obowiązek zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej nie istnieje tylko wówczas, gdy dochód na osobę w rodzinie...
wynikających z art. 41 powołanej ustawy o pomocy społecznej. W myśl tego przepisu bowiem, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby...

SA/Wr 179/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-04-29

r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych za własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne /Dz.U. nr 21 poz. 118/ nie świadczy o tym, że użytkownik działki /posiadacz zależny...
. Informuje jednocześnie, że ma obecnie 87 lat i jest inwalidką I grupy, a jej emerytura wynosi 910 tys. zł wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym i 'zbowidowskim' i nie jest w stanie...

II SA/Wr 854/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-06-26

decyzji stwierdzono, że ze względu na chorobę syna i dochód rodziny wynoszący przeciętnie na jedną osobę 268,03 zł ubiegająca się o świadczenie z pomocy społecznej spełnia...
wykazało, że:, 1/ skarżąca ubiega się o świadczenie z pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby dziecka, co odpowiada warunkowi z art. 3 pkt 7 ustawy o pomocy...