Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Sz 1614/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-06-03

nr 88 poz. 439 ze zm./, w którym dom pomocy społecznej bez opieki lekarskiej lub pielęgnacyjnej został zaliczony do sekcji i działu 11 zatytułowanego budynki mieszkalne...
ze zm./, w którym przez dom pomocy społecznej rozumie się jednostkę, świadczącą, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku...