Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 1553/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-04-24

., Celem omawianego przepisu ustawy jest bowiem - zdaniem Sądu - zapewnienie danej osobie niepełnosprawnej świadczenia socjalnego, jeżeli niepełnosprawność danej osoby...
Ustawodawca uzależnił prawo do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego przez osobę o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych...

II SA/Ka 1316/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-04-26

świadczenie przysługiwałoby skarżącej przy dochodzie do 295 zł, gdyż w jej przypadku kwotą graniczną była kwota 368,75 zł., Należy podkreślić, że te same zasady stosowane...
łącznie z zasiłkiem pielęgnacyjnym, że po opłaceniu opieki, czynszu, energii, leków, środków czystości, bielizny itp., pozostaje jej na utrzymanie 120 zł. Podniosła...

I SA/Ka 1744/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-05-20

podatnika. Ocenie tej nie można zarzucić dowolności, jeśli weźmie się pod uwagę wysokość otrzymywanych świadczeń, fakt, że z racji stanu zdrowia skarżący - jako inwalida...
I grupy - otrzymuje dodatek pielęgnacyjny a wydatki na leki, jak słusznie zauważono w decyzji, mogą być objęte innego rodzaju ulgą w podatku. Kwestia zaś generalnego...