Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 1049/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-25

namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów., Według aktualnego uregulowania, pracy we własnym...
rolnego do uzyskania zasiłku, o jakim mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, brak było podstaw do odmowy przyznania tego świadczenia, jeżeli skarżący spełniał...

II SA/Gd 892/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-03-29

rozważań Sądu podkreślić należy, iż zasiłek stały zgodnie z konstrukcją art. 27 ustawy o pomocy społecznej nie jest świadczeniem uznaniowym i przysługuje z chwilą...
, której stan zdrowia daje uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego - /art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych - Dz.U....

II SA/Gd 2167/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-11

bowiem świadczenia pieniężne dla bezrobotnych finansowane z Funduszu Pracy, mają charakter ubezpieczeniowy i nie powinny pełnić funkcji socjalnych. Te zaś należy realizować w ramach...
usunięto ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zmianie innych ustaw /Dz.U. nr 93 poz. 569 - art. 3 pkt 1 lit...