Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 737/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-15

przez rodzinę z innych form świadczeń m.in. zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego czy opłacenia na parę miesięcy kosztów śniadań dla dwójki dzieci w szkole - w sytuacji gdy świadczona...
być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy a świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny /ust. 3/. W myśl ust. 4 art. 2 potrzeby...

I SA/Łd 1532/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-11-19

skarżących /urodzone w1989 r./. Również przepisy o zasiłkach pielęgnacyjnych zawarte w ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych o pielęgnacyjnych /Dz.U. nr 4 poz...

II SA/Łd 589/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-10-06

31,60 złotych miesięcznie i rentę rodzinną w wysokości 364,20 złotych, zasiłek rodzinny 64,60 i pielęgnacyjny w wysokości 106,41 złotych. Ponadto rodzina korzysta w pomocy...
z postanowieniami art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę...

II SA/Łd 899/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-05-08

lub szczególnym charakterze, organ odwoławczy stwierdził, iż skarżąca nie udokumentowała odpowiednich okresów zasiłkowych niezbędnych do przyznania jej tego świadczenia...
na liczbę dzieci - do 6 lat,, 2/ na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje pielęgnacyjny zasiłek rodzinny - dodatkowo do 3 lat...