Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA/Gl 733/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-06-28

skorzystanie z konwersji w świadczenie pielęgnacyjne określone w art. 58 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych /w miejsce zasiłków stałych zostały wprowadzone...
świadczenia pielęgnacyjne ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - jednakże prawo do tego świadczenia, po 1 maja 2004 r., mogła uzyskać osoba opiekująca...