Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

III SA/Kr 58/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-07

przez trzy lata bez świadczenia., Ponowiła wniosek pismem z dnia 17.01.2008r., powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23.10.2007r. sygn. akt P 28/07...
z teorią praw nabytych przysługuje jej zasiłek pielęgnacyjny nieprzerwanie od dnia 01.05.2004 r. tj. od czasu wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych...