Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X

IV SA/Wr 47/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-10-02

ze skargi H.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: I. umorzyć...
. (nr [...]) w przedmiocie odmowy przyznania H.G. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wnioskowanego w związku z opieką nad żoną K.G....

II SA/Lu 142/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-04-28

niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2020 r., znak: [...], w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego...
pielęgnacyjnego i odmówiło A. M. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad mężem., Na powyższą decyzję A. M. (dalej jako: skarżąca) wniosła...

II SA/Ol 248/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-05-11

Odwoławczego z dnia '[...]'., nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia umorzyć postępowanie. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Decyzją z dnia 11 stycznia...
w formie: świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz składek na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu...

II SA/Ke 456/22 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2022-09-20

niejawnym sprawy ze skargi O. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n...
a w i a : umorzyć postępowanie sądowe. Decyzją z [...] Burmistrz Miasta i Gminy [...] odmówił przyznania O. F. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...

III SAB/Gd 124/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-02-09

niejawnym sprawy ze skargi A. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: umorzyć...
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W dniu 24 stycznia 2022 r. do tut. Sądu wpłynęło pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego wraz...

II SA/Go 144/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad matką D.D. i przyznało stronie bezterminowo świadczenie pielęgnacyjne...
, od której przysługuje skarżącej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz przyznało K.K. świadczenie pielęgnacyjne, począwszy od dnia [...] września 2010 r., Z ustaleń Sądu...

II SA/Gl 524/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-09-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanowił umorzyć postępowanie. Decyzją z dnia [...] r...
w Gliwicach na powyższą decyzję Kolegium, zaskarżając ją w części w jakiej nie przyznano jej świadczenia pielęgnacyjnego za okres od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30...

II SA/Ol 1102/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-15

. A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Skarżąca M...
pielęgnacyjnego. Zaskarżoną decyzją Kolegium uchyliło decyzję organu I instancji odmawiającą przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

II SA/Go 156/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-04-15

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia...
zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] października 2020 r. znak: [...] Wójt odmówił A.B. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...

II SA/Sz 781/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-06

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe D. B...
. złożyła w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w K. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem D. K. Do wniosku załączyła...
1   Następne >   +2   +5   +10   58