Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Gl 1425/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-08

o pobieraniu zasiłku rodzinnego wygasła z powodu ukończenia przez syna 24 roku życia. Od maja 2017 r. jedyny dochód stanowi świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.406 zł...
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Strona otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji...

I SA/Gl 1120/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-03

(m.in. decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego nad matką, faktury za leki, harmonogram spłat rat kredytu, decyzję o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego...
z dnia 21 grudnia 2011 r., rachunki za gaz)., Z dokumentów tych wynika - jak dalej zaznaczył organ II instancji- że strona pobiera świadczenie pielęgnacyjne na matkę...

I SA/Łd 55/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-04

dochodach i kosztach utrzymania oraz stanie majątkowym podatniczka oświadczyła, iż jedynym jej źródłem utrzymania jest świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł miesięcznie...
utrzymania oraz stanie majątkowym z dnia [...] r. wynika, iż obecnym źródłem utrzymania podatniczki jest świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł wypłacane przez OPS...

I SA/Lu 403/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-02

miesięcznie (renta socjalna skarżącego, zasiłek pielęgnacyjny, dochód ze stosunku pracy ojca, świadczenie pielęgnacyjne matki skarżącego). Dochód skarżącego z innych źródeł...
niepełnosprawnym, jego matka pobiera świadczenie pielęgnacyjne. W kosztach leczenia skarżącego znaczny udział miał Skarb Państwa. Wydatki rodziny skarżącego...

II FSK 2606/18 - Wyrok NSA z 2019-01-09

wygasła z powodu ukończenia przez syna 24 r. życia. Od tego czasu jedyny dochód stanowi świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.406 zł (bezterminowe...
egzystencji oraz że otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki. Skarżąca...

I SA/Gl 111/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-12

od 21.05.2011 roku do 27.01.2014 roku podatnik otrzymał świadczenia rodzinne obejmujące:, - świadczenie pielęgnacyjne w okresie od 21.05.2011 r. do 31.05.2011r. w kwocie: 190,70zł...
,, - świadczenie pielęgnacyjne w okresie od 01.06.2011r. do 30.06.2013r. w kwocie: 520,00zł miesięcznie (ogółem: 13.000,00zł),, - specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie...

I SA/Gl 1168/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-13

pielęgnacyjne na córkę w wysokości 1.200,00 zł miesięcznie. Mąż strony otrzymuje z kolei świadczenie rehabilitacyjne w kwocie 3.500,00 zł. Gospodarstwo domowe składa...
. świadczenia pielęgnacyjnego, a mąż świadczenia rehabilitacyjnego. Obecnie mąż skarżącej otrzymuje świadczenie chorobowe w kwocie 2.400,00 zł. miesięcznie, z którego potrącana...

I SA/Rz 307/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-07-07

oraz świadczenia pielęgnacyjnego należało odnieść tą kwotę do wydatków jakie skarżący ponosi na leczenie i utrzymanie. Dopiero taka analiza sytuacji życiowej podatnika, pozwoli...
'. Organ I instancji ustalił, że podatnik, otrzymuje emeryturę w wysokości 1.100,00zł oraz zasiłek pielęgnacyjny z tytułu posiadania I grupy inwalidzkiej w kwocie 200zł...

II FSK 2669/13 - Wyrok NSA z 2015-12-03

organ pierwszej instancji stwierdził, że Skarżąca utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł, jej matka otrzymuje natomiast rentę rodzinną w kwocie...

III SA/Gl 1526/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-17

w postaci świadczenia emerytalnego w kwocie brutto [...] zł oraz świadczenie pielęgnacyjne w kwocie [...] zł z racji osiągniętego wieku. Łącznie jego dochody stanowi...
opłaty składek zdrowotnych istnieje zarówno z tytułu pobierania świadczenia emerytalnego, jak również z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Nadto brak...
1   Następne >   +2   +5   11