Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Go 57/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-06

kolejności przez pozostałe, powyżej wskazane świadczenia pieniężne. Równoważnik pieniężny jest formą realizacji prawa do lokalu mieszkalnego, jednakże jest uprawnieniem pochodnym...
, to należy przyjąć, że strażak traci uprawnienia do przedmiotowego świadczenia, kiedy na skutek zmiany (ujawnienia) okoliczności faktycznych okaże się, że posiada on tytuł...

II SA/Wr 449/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-09

, a w stosunku do drzew znajdujących się na terenie Spółdzielni, zadeklarowano ograniczenie ich koron poprzez przycinki pielęgnacyjne, tak by zapewnić nie pogorszony dostępu do okien...
świadczy złożenie przez skarżącą wniosku wszczynającego postępowania w celu wydania uzgodnienia rozwiązań zamiennych przez D. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży...