Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Rz 972/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-29

za pracę syna - 300 zł, świadczenie wychowawcze - 500 zł, zasiłek pielęgnacyjny - 522 zł. Z kolei wydatki to: prąd - 220 zł, woda -150 zł, Internet, telefon, telewizja - 90...

II SA/Rz 868/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-08-21

wniosku o przyznanie prawa pomocy strona wskazała, że pobierana przez nią renta wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym wynosi 744,37 zł, zaś wynagrodzenie męża to 1400 zł...
, że w związku z uiszczeniem przez wymienioną wpisu od skargi nie ciążą na niej obecnie jakiekolwiek koszty sądowe. Okoliczność częściowego opłacenia tychże kosztów świadczy...

II SA/Lu 278/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

, że dokonując scalenia organ naruszył ich interesy, pozbawiając ich na większości ich działek tzw. uwroci, niezbędnych do manewrowania maszynami podczas zabiegów pielęgnacyjnych...
naruszenie procedury scaleniowej świadczy o wadliwości dokonanego scalenia i nie każde naruszenie tej procedury musi skutkować koniecznością wyeliminowania z obrotu prawnego...

II SA/Kr 499/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-06

zabiegów pielęgnacyjnych gleby i braki możliwości kontynuacji strategii rolniczych na nowych gruntach., • art. 10 § 1 KPA. oraz art. 81 KPA, poprzez niezapewnienie stronie...