Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II SA/Ke 595/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-10-20

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2022 r. w rodzaju świadczeń: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie...
prowadzone w trybie konkursu ofert poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie...

II SA/Ke 596/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-15

opieki zdrowotnej na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2022 r. w rodzaju świadczeń: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej...
w trybie konkursu ofert poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie świadczenia...

II SA/Bk 576/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-27

postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o kodzie [...] w rodzaju: Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: Świadczenia...
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej...

III SA/Kr 1465/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-02

ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie: świadczeń...
Oddział Wojewódzki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie świadczeń...

II SA/Ke 594/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-10-19

opieki zdrowotnej na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. w rodzaju świadczeń: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: świadczenia...
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, na terenie powiatu...

III SA/Łd 959/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-21

nr [...] w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym na obszarze: powiat...
postępowanie konkursowe w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym na obszarze...

II SA/Rz 1353/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-22

zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, na obszarze powiatu [...]. Organ podniósł...
Zdrowia Nr 87/2013/DSOZ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju : świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach...

III SA/Łd 790/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-16

pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie na obszarze: 10 - [...], utrzymał w mocy...
opieki zdrowotnej, ogłosił postępowanie konkursowe w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej...

III SA/Łd 857/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-24

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, działając na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy, ogłosił postępowanie konkursowe w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze...
Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,, 2...

II GSK 912/15 - Wyrok NSA z 2016-11-10

postępowanie konkursowe nr [...] w przedmiocie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia...
grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Według...
1   Następne >   +2   4