Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

II SA/Ol 106/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , z dnia '[...]', odmawiającą przyznania wnioskodawczyni prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu...
Konstytucyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 9 września 2004 r. w sprawie o sygn. K 2/03 (OTK ZU nr 8/A/2004, poz. 83), że abonament ten to 'przymusowe, bezzwrotne świadczenie...