Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Op 61/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-29

przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez U. B. (dalej...
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem M. S., Wniesienie skargi sądowoadministracyjnej poprzedziły czynności strony oraz organu o następującym...

II SAB/Op 71/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-11-30

Kolegium Odwoławcze w O. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1) umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do załatwienia sprawy, 2) stwierdza, że organ...
dalej jako: 'skarżąca') jest przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Wniesienie...

III SAB/Gd 35/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-28

w [...] w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego 1. stwierdza, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] dopuściło się bezczynności, 2. stwierdza, że bezczynność...
do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad matką A. R., W wyniku przeprowadzonego postępowania...

III SAB/Gd 142/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-07

w [...] w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. stwierdza, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] dopuściło się bezczynności, 2. stwierdza, że bezczynność...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 13 listopada 2020 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego i zasądził na rzecz skarżącego zwrot kosztów...

III SAB/Gd 83/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-02-25

Odwoławcze [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Pismem z dnia 13 listopada 2015 r. M. T. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Gdańsku na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego. W skardze podniosła, że złożyła odwołanie w styczniu 2015 r...

II SAB/Op 43/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-23

do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę. K. Z., pismem z dnia 9 maja 2014 r. wskazała, że skarga wniesiona w dniu 6 kwietnia 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu...
, nr [...], z dnia 24 marca 2014 r., przyznającej skarżącej świadczenie w formie pomocy dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego I-III 2014, przyznane...

III SAB/Gd 38/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-13

listopada 2014 r. zawierające żądanie wznowienia wszelkich postępowań, które bezprawnie pozbawiły go prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wyrokiem Trybunału...
postępowań dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych 1. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do rozpoznania wniosku A. B. z dnia 12 listopada 2014 r. dotyczącego...

III SAB/Gd 60/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-28

Odwoławczego w Gdańsku w rozpatrzeniu odwołania od decyzji dotyczącej świadczenia pielęgnacyjnego 1. stwierdza, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku dopuściło...
. W dniu 20 września 2020 r. K. Z. wystąpił do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

II SAB/Op 21/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-16

i przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1) umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu, 2...
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad żoną E. M., W dniu 10 stycznia 2019 r. (data...

IV SAB/Wr 98/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-08-21

Pomocy Społecznej w C. odwołanie od decyzji GOPS z dnia [...] grudnia 2018 r. o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Przy piśmie z dnia 19 grudnia 2018 r. GOPS...
2019 r.), zatytułowanym 'Ponaglenie' skarżący zwrócił się do SKO o informację w sprawie odwołania od decyzji GOPS w C. w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego. Strona...
1   Następne >   3