Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

I SA/Wa 522/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-04

specjalnego zasiłku celowego do przypadków o szczególnym charakterze wiąże się z faktem, iż ustawodawca nie uzależnił przyznania tego świadczenia od kryterium dochodowego...
z dodatkiem pielęgnacyjnym w kwocie netto [...] zł. Ponadto do dochodu tej osoby wlicza się ryczałtowo wyliczony dochód z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego na kwotę...