Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

IV SA/Gl 151/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-12

Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia wychowawczego oddala skargę. Burmistrz C. decyzją z [...] r. Nr [...] wydaną na podstawie art...
. 1851) odmówił przyznania W. G. (dalej jako skarżący) świadczenia wychowawczego na dziecko M. G. na rok zasiłkowy 2017/2018., W uzasadnieniu decyzji organ ten przytoczył...