Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

III SA/Kr 479/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

w Krakowie z dnia 31 stycznia 2022 r. znak SKO.ŚR/4111/1795/2021 w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
) wnioskiem z 27 sierpnia 2021 r. zwróciła się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką...

II SA/Bd 47/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-02-18

Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
w [...] utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] r. Nr [...] odmawiającą skarżącej K. I. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...