Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Lu 1001/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-04-10

się nim mieszkająca z nim córka, która jest na jego utrzymaniu. Córka, zrezygnowała dla opieki nad nim, z możliwości pracy. Z tego tytułu otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne...
. Córka nie pracuje, pobiera świadczenie pielęgnacyjne w kwocie [...] zł. Wydatki ponoszone miesięcznie to: czynsz - [...] zł / w tym woda /, opłaty za energię elektryczną...

II FSK 2606/18 - Wyrok NSA z 2019-01-09

wygasła z powodu ukończenia przez syna 24 r. życia. Od tego czasu jedyny dochód stanowi świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.406 zł (bezterminowe...
egzystencji oraz że otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki. Skarżąca...

I SA/Lu 317/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-22

rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekunów...
: zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, takich jak zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczeń pielęgnacyjnych...

I SA/Po 1232/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-11

przez wnioskodawczynię dokumentów wynika, że uzyskuje ona dochody z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego z rezygnacji z zatrudnienia w kwocie [...] zł. Skarżąca otrzymuje ponadto...
wymaga stałej opieki. Wnioskodawczyni wyjaśniła również, że jedyne źródło dochodu rodziny stanowią świadczenia wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej., W toku...

I SA/Gl 229/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-11

skarżącej wynika, iż odpowiednio skarżącej i jej trójce dzieci przyznawane były począwszy od 2006 r.: zasiłek celowy, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne...
, zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny - z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. Rodzinie skarżącej były przyznawane również inne świadczenia, takie jak: jednorazowy dodatek...

II FSK 2843/12 - Wyrok NSA z 2014-11-26

Skarżącej i jej trójce dzieci przyznawane były począwszy od 2006 r.: zasiłek celowy, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny...
- z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. Rodzinie były przyznawane również inne świadczenia, takie jak: jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego...

I SA/Łd 635/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-03

na troje dzieci oraz świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu utrzymywania dziecka niepełnosprawnego,, - stypendium szkolnego otrzymywanego przez 2 młodszych dzieci...
prowadzono na ulicy w miejscach do tego niedozwolonych, o czym świadczyło m.in. 140 mandatów karnych wystawionych w 2009 r. przez Straż Miejską w Ł., W czasie postępowania...

I SA/Wr 1493/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-03-11

nie jest w stanie pokryć wydatków rodziny ze swojej skromnej renty i świadczenia pielęgnacyjnego matki przyznanego jej dopiero w [...] 2010 r. z tytułu rezygnacji przez nią...
podkreślił, iż dochodzącymi do głosu czynnikami w tego rodzaju sprawach jest nadzwyczajny charakter przeszkód w realizacji świadczenia, spowodowany przede wszystkim...

III SA/Wa 847/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-10

status osoby bezrobotnej, a źródłem utrzymania był zasiłek i renta córki, natomiast w chwili obecnej źródłem utrzymania jest świadczenie pielęgnacyjne przyznane w związku...
po upływie terminu płatności. O jego wyjątkowym charakterze świadczy również okoliczność, że przyjętą zasadą, wynikającą z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej...

I SA/Lu 811/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-02-06

i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 5.383,72 zł, ma comiesięczny dochód w postaci świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 520 zł, a w dniach od 18 do 23 kwietnia 2012 r., przebywał...
1   Następne >   +2   +5   +10   12