Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SA/Wa 3153/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-15

córki. Status osoby bezrobotnej utraciła w wyniku starania się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym...
. Na dzień złożenia wniosku Skarżąca utrzymywała siebie i niepełnosprawną córkę z renty córki w kwocie 682,62 zł i świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego w związku z rezygnacją...

I SA/Łd 581/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-27

są dochody dotyczą świadczenia usług pielęgnacyjnych. Świadczenia pielęgnacyjne są przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika MOPS. W Zespole Szkolno...
świadczenie usług pielęgnacyjnych nie podlega opodatkowaniem podatkiem VAT, ponieważ przyznanie takiego świadczenia poprzedza wydanie decyzji administracyjnej przez kierownika...

I FSK 73/18 - Wyrok NSA z 2020-06-26

tej ustawy?, W ocenie Gminy świadczenie usług pielęgnacyjnych oraz opłaty za korzystanie z przedszkola i za wyżywienie nie podlegają opodatkowaniem podatkiem od towarów...
realizacja świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej stanowi czynność cywilnoprawną. Świadcząc usługi pielęgnacyjne Gmina będzie zatem...

III SA/Wa 1000/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-29

.', W sprawie bezspornym pozostaje, że źródłem utrzymania Skarżącej w okresie od 1 września 2013 r. do 30 września 2018 r. jest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji...
pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 200 zł miesięcznie na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Skarżąca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...

I SA/Łd 635/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-03

na troje dzieci oraz świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu utrzymywania dziecka niepełnosprawnego,, - stypendium szkolnego otrzymywanego przez 2 młodszych dzieci...
prowadzono na ulicy w miejscach do tego niedozwolonych, o czym świadczyło m.in. 140 mandatów karnych wystawionych w 2009 r. przez Straż Miejską w Ł., W czasie postępowania...

II FSK 2200/13 - Wyrok NSA z 2015-08-20

wspólne gospodarstwo domowe, nie jest w stanie pokryć wydatków rodziny ze swojej skromnej renty i świadczenia pielęgnacyjnego matki. Renta, która po potrąceniach wynosi 687,13...
. pod. Skarżący wielokrotnie za to podkreślał, że jedynym jego źródłem dochodów jest świadczenie rentowe, a nie działalność gospodarcza. Tym samym uznać należy, że skoro przepis...

I SA/Łd 1288/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-20

handlowego za kwotę 30.000 zł,, • świadczeń rodzinnych otrzymywanych na troje dzieci oraz świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu utrzymywania dziecka niepełnosprawnego...
'ustawa o VAT'). Działalność polegała na sprzedaży odzieży oraz obuwia dla kobiet i mężczyzn. Handel prowadzono na ulicy w miejscach do tego niedozwolonych, o czym świadczyło...

III SA/Wa 2444/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie...
oraz w znaczeniu szerszym w ustawie z 28 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej, rodzina...

I FSK 2105/13 - Wyrok NSA z 2015-05-06

takie jak np. obiad, kolacja czy też zabiegi kosmetyczne lub pielęgnacyjne stanowią odrębne świadczenia, które mogą być wykonywane niezależnie od wykonania usługi noclegowej...
lub płynu do kąpieli będzie przedmiotem odrębnego, niezależnego od usługi noclegowej świadczenia - w przeciwieństwie do zabiegu pielęgnacyjnego lub kolacji...

I SA/Łd 1147/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-02-28

świadczenia podstawowych usług księgowych i controllingowych;, • D s.c. W. J.-So, J. S.-K. ([...] Ł., ul. B 59, NIP [...]) - dotyczących wynajmu biura zgodnie z umową., W ocenie...
pośrednictwa w świadczeniu usług terapeutyczno-opiekuńczych oraz medycznych, a także sprzedaży towarów, objętych fakturami wystawionymi przez A Sp. z o.o. na rzecz następujących...
1   Następne >   +2   +5   10