Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Wr 725/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-01-10

. 1 i ust. 3 pkt 4 u.p.s., poprzez jego błędną wykładnię polegającą na:, a) błędnym przyjęciu, że świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne realizowane przez placówki...
. 1 pkt 2 lit. d) u.p.o.l., podczas gdy wprost z wskazanych wyżej przepisów u.d.l. wynika, że świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne stanowią jeden z rodzajów świadczeń...

I SA/Sz 635/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-15

szpitalne - (to) świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień...
inne niż świadczenia szpitalne to świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia...

II FSK 1219/16 - Wyrok NSA z 2018-06-05

regulujących zasady ich wykonywania (art. 2 ust. 1 pkt 10). Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne to świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne...
dla świadczeń strony skarżącej, obejmuje świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji...

I SA/Wr 950/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-07

do świadczenia usług określanych jako 'zdrowotne', do których należą: zabiegi dermatologiczne, masaże, zabiegi pielęgnacyjne, zabiegi fizykoterapeutyczne, inne zabiegi służące...
spółka wykorzystuje hotel do świadczenia usług określanych jako 'zdrowotne', do których należą: zabiegi dermatologiczne, masaże, zabiegi pielęgnacyjne, zabiegi...

I SA/Kr 240/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-06

opiekuńcze i pielęgnacyjne (art. 68 u.p.s.), stanowią świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 pkt 10 i pkt 12, art. 9, art. 10 i art. 11 ustawy z 15...
leczniczą (Nr [...] ) prowadzonego prze Wojewodę Małopolskiego. Z treści wynika, iż spółka ta wykonuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - leczenie specjalistyczne...

I SA/Gl 1293/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-17

, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej (podkreślenie Sądu), leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki...
preferencyjna obejmuje także części budynku 'związane' z udzielaniem tych świadczeń., U.p.o.l. nie zawiera własnej definicji pojęcia 'świadczenia zdrowotne', lecz odsyła...

I SA/Gl 1294/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-17

opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej (podkreślenie Sądu), leczenia uzależnień...
preferencyjna obejmuje także części budynku 'związane' z udzielaniem tych świadczeń., U.p.o.l. nie zawiera własnej definicji pojęcia 'świadczenia zdrowotne', lecz odsyła ogólnie...

I SA/Gl 1295/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-17

inne niż świadczenia szpitalne to świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej...
preferencyjna obejmuje także części budynku 'związane' z udzielaniem tych świadczeń., U.p.o.l. nie zawiera własnej definicji pojęcia 'świadczenia zdrowotne', lecz odsyła...

I SA/Gl 1335/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-19

, że stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne to świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu...
a jest typowym obiektem hotelarskim i brak jest podziału nieruchomości na część hotelarską i rehabilitacyjną, a świadczenia zdrowotne były realizowane przez kadrę medyczną...

I SA/Gl 1292/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-17

inne niż świadczenia szpitalne to świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej...
pojęcia 'świadczenie zdrowotne' i nie odsyłała w sferze siatki pojęciowej do innego aktu. Zagadnienie świadczeń zdrowotnych i podmiotów je wykonujących, warunków...
1   Następne >   +2   +5   +10   12