Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Lu 440/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-14

, co - zdaniem D.G. świadczy o tym, że w ewidencji gruntów widnieje powierzchnia lasu 0,61 ha, a nie 0,48 ha., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniósł...
przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, (...) stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów jest urzędowym źródłem informacji faktycznych...