Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Po 1015/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-20

niejawnym sprawy ze skargi P. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego...
postanowienia decyzję Kolegium z dnia [...] maja 2013 r. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie obok skargi złożył wniosek...

II SA/Gl 693/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-05

wynika, że skarżąca samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, zamieszkując w lokalu o pow. 53,32 m2. Jedynym źródłem jej utrzymania się jest świadczenie emerytalne...
z usług fachowego pełnomocnika., Z akt administracyjnych wynika, że jedynym źródłem utrzymania się W. P. jest świadczenie emerytalne uzyskiwane w kwocie 950 zł oraz dodatek...

II SA/Bk 334/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-09-05

przeznaczenia części nieruchomości jako 'istniejących lasów i zadrzewień przeznaczonych do zachowania z dopuszczeniem wyłącznie zabiegów pielęgnacyjnych', w sytuacji braku...
przeznaczonych do zachowania z dopuszczeniem wyłącznie zabiegów pielęgnacyjnych' w sytuacji gdy nieruchomości skarżących są nieruchomościami rolnymi, a wprowadzony zapis...

II OSK 3261/17 - Wyrok NSA z 2018-06-21

zabiegów pielęgnacyjnych' w sytuacji braku na tym terenie lasów oraz zakazu wykorzystywania części nieruchomości do prowadzenia działalności rolniczej. Naruszenie władztwa...
są jako 'istniejące lasy i zadrzewienia przeznaczone do zachowania z dopuszczeniem wyłącznie zabiegów pielęgnacyjnych', tym samym wprowadzenie zakazu wykorzystania części tego terenu...

II OSK 1379/16 - Wyrok NSA z 2017-03-01

pielęgnacyjnych' w sytuacji braku na tym terenie istniejących lasów oraz zakazu wykorzystywania części przedmiotowych nieruchomości do prowadzenia szeroko pojętej działalności...
ustaleniu przeznaczenia części nieruchomości jako 'istniejących lasów i zadrzewień przeznaczonych do zachowania z dopuszczeniem wyłącznie zabiegów pielęgnacyjnych...

II SA/Gd 486/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-12

wniosku K. C. W przekonaniu Sądu sposób sporządzenia uzasadnienia zaskarżonej decyzji świadczy o tym, że organ odwoławczy rozpoznając kolejny raz niniejszą sprawę...
warunków glebowych, przestrzeni życiowej i stosowanie intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych. Plantacja, w przeciwieństwie do lasu, który pełni funkcje produkcyjne, ochronne...

II SA/Gd 118/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-08-19

działki o nr [...] i nr [...] poza tym, że znajdują się na terenie oznaczonym symbolem LS, to jednocześnie oznaczone są symbolem MN, co świadczy o tym, że plan miejscowy...
. na okres: 01.01.2009 -31.12.2018 r., dla działki nr [...] wskazane są zadania w zakresie gospodarki leśnej jako trzebież późna czyli cięcia pielęgnacyjne. Zgodnie z ustawą...

II SA/Gd 140/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-10-20

w K. dotyczącego dostawy wody i odbioru ścieków, gdyż odmówiono świadczenia takich usług. Ponadto, działka nr [..] nie posiada dostępu do sieci energetycznej. W ocenie...
.) na przedmiotowym terenie nie istniał żaden zbiornik wodny w postaci stawu. Podjęte przez inwestora prace porządkowo-pielęgnacyjne ograniczały się jedynie do usunięcia...

II SA/Bk 1123/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-10

z dopuszczeniem wyłącznie zabiegów pielęgnacyjnych' w sytuacji braku na tym terenie istniejących lasów oraz zakazu wykorzystywania części przedmiotowych nieruchomości...
i kartograficznym. Nie jest to zatem z pewnością mapa pochodząca z zasobów geodezyjnych i kartograficznych. O jakości mapy świadczy to, że jak wskazano w odpowiedzi...

II SA/Lu 686/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-16

budowlanego przeznaczonego dla świadczenia usług pogrzebowych: przechowywania zmarłych i organizowania uroczystości pożegnań zmarłych wraz z zapleczem biurowym oraz zmianę sposobu...
, już istniejącego i że budynek ma służyć wyłącznie przechowywaniu maksymalnie dwóch ciał zmarłych osób i wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych z tym związanych; w konsekwencji decyzja...
1   Następne >   2