Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

II SA/Op 389/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 27 kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego 1...
., nr [...], o odmowie przyznania D. R. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad matką D. R. - umorzono postępowanie odwoławcze...

II SA/Lu 775/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-20

[...], Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a przyznać adwokatowi J. P. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) kwotę 221,40...
I instancji odmawiającą skarżącej przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką...

I SA/Wa 3517/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-14

w [...] z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odmówić przyznania wynagrodzenia z tytułu pomocy...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie Sąd przyznał...

II SA/Lu 761/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-29

ze skargi J. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odmówić adwokatowi E...

IV SA/Gl 293/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-30

niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej...
wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne., Na tej podstawie Okręgowa Rada Adwokacka w K. wskazała jako pełnomocnika dla skarżącej adwokata T...

II SA/Lu 281/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-08-03

[...], nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: przyznać adwokatowi E. O. M. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) tytułem...

II SA/Po 1032/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-07

[...] września 2015r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia przyznać adwokatowi K.P. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

III SA/Gd 402/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-10-02

z dnia 10 kwietnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: przyznać radcy prawnemu P. B. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Bk 229/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-07

skargi kasacyjnej sprawy ze skargi W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] stycznia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia...
pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a przyznać adwokatowi A. K. - Ł. wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia i wniesienia opinii...

II SA/Lu 791/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-27

[...], Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a przyznać adwokatowi E. O. - M. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...
. O. - M. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia...
1   Następne >   +2   +5   8