Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

III SA/Kr 1158/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-18

Odwoławczego z dnia 17 czerwca 2021 r. znak [...] w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia skargę oddala. Samorządowe Kolegium...
. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy wnioskowanego w związku opieką nad E. J...

I OSK 2800/12 - Wyrok NSA z 2013-09-20

ze skargi G. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną...
Odwoławczego w P. z dnia [...] kwietnia 2012 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego i określił, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana., Wyrok został...