Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II SA/Bd 652/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-16

niejawnym sprawy ze skargi B. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w[...] z dnia[...]., Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia...
2011r., Nr SKO-[..] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W odpowiedzi na skargę organ podniósł, iż w sprawie decyzji stanowiącej przedmiot skargi z urzędu wszczęte...

I OSK 1505/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na syna postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 11 września 2008 r. sygn. akt II...
. nr [...] wydaną w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy...

II SA/Ke 382/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-09-06

ze skargi A.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić...
[...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., W dniu 8 sierpnia 2011 r. pełnomocnik skarżącej adwokat E.S. nadała w urzędzie pocztowym skargę kasacyjną...

II SA/Ke 120/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-27

niejawnym sprawy ze skargi M.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę...
Odwoławczego z dnia 11 stycznia 2012r. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego. Wyrok w przedmiotowej sprawie zapadł w dniu 19 kwietnia 2012r. i został doręczony...

II SA/Lu 981/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-25

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n...
Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie zaskarżenia...

III SA/Kr 2081/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-04

przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt III SA/Kr 2081/14Wojewódzki Sąd...
do świadczenia pielęgnacyjnego., Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 2 maja 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k-38 akt sądowych)., W piśmie...

II SA/Bd 656/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-02

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. M. na decyzję Wójta Gminy B. z dnia [...]maja 2011 r., Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę...
., Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Przekazujące powyższe pismo Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. w odpowiedzi na skargę wniosło o jej odrzucenie., Wójt Gminy B. wniósł...

II SA/Lu 791/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-08

niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n...
z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W dniu 5 grudnia 2011 r. wpłynął do Sądu wniosek skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku wraz...

II SA/Ol 413/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-09

października 2012r. sprawy ze skargi K. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego na skutek skargi...
w Olsztynie oddalił skargę K. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W sprawie tej skarżący był reprezentowany...

II SA/Bd 930/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-01-16

M.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2012 r., Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę...
w [...] z dnia [...] lipca 2012 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem sporządzonego na skutek złożenia stosownego wniosku...
1   Następne >   +2   +5   7