Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

II SA/Łd 942/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-12-16

odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić skargę. a.tp. A. G. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję Samorządowego...
Kolegium Odwoławczego w S. z [...], nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S...