Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SA/Ol 1226/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-03

nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. WSA/post.1-sentencja postanowienia Decyzją z dnia...
'[...]', Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego., Na powyższą decyzję skargę...

III SA/Gd 960/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-10

. [...] w przedmiocie przyznania dodatkowej pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 23...
. [...] w przedmiocie przyznania dodatkowej pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego., W dniu 6 marca 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku...

II SA/Łd 173/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-18

Odwoławczego w S. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a: - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. LS G. J. wniósł...
skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Termin rozprawy w tej sprawie został...

III SA/Kr 530/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-24

r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego., W dniu 30 grudnia 2013 r. skarżąca skierowała do Sądu wniosek o doręczenie...
ze skargi B. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 marca 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do dodatku do świadczenia...

II SA/Ol 403/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-03-21

. '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Wyrokiem z dnia 7 lipca 2011 r. oddalono skargę...
E. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W piśmie z dnia 27 lutego 2012 r. skarżący zwrócił...

II SA/Lu 44/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-16

. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. W dniu 23 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał...
wyrok, w którym oddalił skargę B. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Skarżąca w dniu 2 marca 2012 r...

II SA/Rz 1134/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-04-08

1134/12 oddalającego skargę K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...
[...] maja 2012 r. nr [...] o odmowie przyznania wyżej wymienionej świadczenia pielęgnacyjnego., W dniu 2 kwietnia 2013 r. (data nadania w urzędzie pocztowym w N.) K. K. złożyła...

III SA/Gd 959/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-10

. [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 23 stycznia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił...
skargę E.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 września 2013 r. [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W dniu 6 marca 2014 r...

II SA/Ke 1019/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-01-30

., znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. J. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach...
skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 października 2016 r., znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego. Termin rozprawy został...

II SA/Sz 928/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-01-27

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem wydanym na rozprawie w dniu 12...
. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Skarżąca nie była obecna na rozprawie. Zawiadomienie o terminie rozprawy ze wskazaniem 'stawiennictwo nieobowiązkowe...
1   Następne >   +2   5