Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

IV SA/Po 714/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-20

przy wykonywaniu poszczególnych czynności związanych z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew. Twierdzenia skarżącej, że ani przepisy uop, ani ustaw szczególnych nie wymagają do świadczenia...
Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] maja [...] r. [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zniszczenie drzew spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych...

II SA/Kr 1002/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-07

oraz praca w Państwowej Straży Pożarnej nie świadczy o posiadaniu przez nich wiedzy i umiejętności specjalistycznych na prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie...
drzew - brzóz brodawkowatych rosnących na terenie działki ozn. nr [...] położonej w A., spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych, jednocześnie...

IV SA/Wa 2239/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-03

), że współwłaściciele nieruchomości wnieśli o wydanie decyzji na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w części leśnej ich działki (decyzja z dnia [...] stycznia 2008 r...
wzdłuż ogrodzenia drzewa stwarzają zagrożenie dla życia i mienia, w związku z powyższym wezwano właściciela do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych., Oceny, kwalifikacji...

II OSK 2701/14 - Wyrok NSA z 2014-12-05

wnieśli o wydanie decyzji na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w części leśnej ich działki (decyzja z dnia [...] stycznia 2008 r.). Wyznaczenie drzew do wycięcia dokonał...
ogrodzenia drzewa stwarzają zagrożenie dla życia i mienia, w związku z powyższym wezwano właściciela do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych., Oceny, kwalifikacji i pomiaru...

II SA/Gd 235/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-05-27

podnieśli, że decyzja z dnia 31 stycznia 2003 roku nie określała, iż należy wyciąć drzewa olchowe, a tylko i wyłącznie, że cięć pielęgnacyjnych należy dokonać w zadrzewieniach...
je nie było określenie wycięcia określonych drzew olchowych, a dokonanie cieć pielęgnacyjnych na określonym terenie w celu prawidłowego rozwoju. W decyzji organ...

II SA/Łd 162/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-14

z niewłaściwie wykonanymi zabiegami pielęgnacyjnymi. Jednocześnie decyzją tą, stosownie do art. 88 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, odroczył wymierzoną karę na okres 3 lat...
w tym samym czasie. Wobec tego same zabiegi pielęgnacyjne nie odniosłyby żadnego skutku, ponieważ przedmiotowe drzewa i tak najprawdopodobniej zamarłyby z przyczyn naturalnych...

II SA/Op 216/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-30

), w następującym zakresie:, 1) cięcia pielęgnacyjne, w szczególności sanitarne, prześwietlające, korygujące, odtwarzające koronę, formujące, odmładzające;, 2) cięcia...
pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone przez osobę lub podmiot profesjonalny posiadający doświadczenie w pracy przy pomnikach przyrody, zgodnie ze sztuką arborystyczną;, 2...

II SA/Wr 528/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-25

do Spółdzielni Mieszkaniowej [...]. Według Fundacji, podczas prowadzenia prac pielęgnacyjnych drzewo zostało ogłowione w wymiarze większym niż 30% korony, która rozwinęła...
z 20.04.2020 r. odpowiedzi podałał, że wykonawcą prac pielęgnacyjnych związanych z przycięciem korony drzewa była firma K. C., Wezwaniem z 15.05.2020 r. organ I instancji zobowiązał...

II SA/Kr 841/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-23

do tego drzewa zastosowano środek pielęgnacyjny: Hydrożel. Drzewo było następnie podlewane w roku jego przesadzenia oraz w roku następnym. Po przesadzeniu i pierwotnej...
[...] w [...] nie dokonała żadnych czynności pielęgnacyjnych nakierowanych na zachowanie żywotności przedmiotowego drzewa. O fakcie niezachowania żywotności przez drzewo z uwagi...

IV SA/Po 455/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-20

kwalifikacji czynu z 'usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia' na 'wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych'. Organ uznał, że działanie strony mimo dobrych intencji i chęci...
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjne - korygujących, poprawiających statykę i efekty estetyczne, zgodnie z uwagami końcowymi zawartymi w opinii biegłego L.R., nie zwalnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   12