Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

II SA/Wa 256/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-01

) - zasiłki z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek celowy oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U, z 2020 r. poz. 111 ze zm.) - zasiłek...
pielęgnacyjny przysługujący osobie niepełnosprawnej posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności. 2) OPS wyjaśnił, że skarżący, posiadający orzeczenie o znacznym...