Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

VII SA/Wa 1841/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-22

pielęgnacyjnych oraz wymiany starzejącego się drzewostanu (parkowego i owocowego) nie świadczy o zaniku wartości zabytkowych'., Natomiast w odniesieniu do budynku dworu...
pielęgnacyjnych oraz wymiany starzejącego się drzewostanu (parkowego i owocowego) nie świadczy o zaniku wartości zabytkowych'., Skarga zarzucała brak dostatecznego...

II SA/Łd 1026/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-06

: 'Ogród wymaga podjęcia kompleksowych prac, które mają na celu m.in. uporządkowanie terenu, wymaga przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w obrębie zachowanego drzewostanu...
i użytkowania ogrodu przywillowego. Świadczą one o głębokich przekształceniach, które nastąpiły na tym terenie. Dodatkowo w dokumentach [...]WKZ nie wspomniano o wszystkich...