Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II SA/Kr 208/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-22

pielęgnacyjnym, która nie wystarcza na pokrycie podstawowych potrzeb. W tej sytuacji nie jest możliwe wygospodarowanie sumy potrzebnej na sporządzenie dokumentacji. Ponadto...
, taka sytuacja uniemożliwia ocenę racjonalności przesłanek, jakimi kierował się organ przy wydawaniu decyzji oraz świadczy o naruszeniu przez organ ogólnej zasady...