Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

II SA/Op 427/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-06

zastosowanie art. 87 ust. 2 oraz art. 89 ust. 1 ustawy. Skoro sporne zabiegi pielęgnacyjne miały miejsce w 2006 r., to 5-letni termin na ustalenie wysokości opłaty...
, jako jednostki budżetowej i organu administracji rządowej niezespolonej. Oświadczyła, że zlecający roboty pielęgnacyjne nie był upoważniony przez Dyrektora RZGW, a odpowiedzialność...

II SA/Po 1076/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-27

za zniszczenie 22 drzew poprzez niewłaściwe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych (punkt 1. decyzji). Ponadto w punkcie 2. organ wskazał na termin i sposób uiszczenia...
na celu przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych przedmiotowych drzew leżało wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego, a działanie to w żadnym...

V SA/Wa 2299/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

dwuosobowe gospodarstwo domowe. Uzyskuje dochód netto z tytułu świadczenia emerytalnego w wysokości 1.574,99 zł miesięcznie, jest współwłaścicielem mieszkania...
nie jest w stanie uregulować zaległości ze względu na nadzwyczajne okoliczności powstałe bez winy zobowiązanego. Podkreślił, że strona posiada stały dochód z tytułu świadczenia...

VI SA/Wa 402/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-24

oferującej takie świadczenie., Organ odwoławczy nie zgodził się z argumentacją spółki, że plakat o treści: 'Zrealizujemy każdą receptę do 24H. Gwarancja 100% realizacji recepty...
, ruchomych etykiet przymocowanych do kosza promocyjnego z kosmetykami pielęgnacyjnymi L. o treści: 'L. 3 za 2* - *Przy zakupie 3 produktów najtańszy otrzymasz za 1 gr. Oferta...

II SA/Ol 3/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-04-08

tuż przy nowo wybudowanym pomoście, a także dokonano cięć pielęgnacyjnych w pasie zadrzewień nadwodnych rosnących na działce nr '[...]', która stanowi użytek leśny...
nie odpowiedziały też, w jaki sposób kłody drzew mogły zostać usunięte, ani nie zauważyły żadnych śladów, świadczących o np. przeciąganiu, czy przewożeniu kłód do najbliższej drogi...