Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II SA/Lu 1083/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-17

pielęgnacyjne [...] zł, świadczenia wychowawcze - [...] zł i zasiłki rodzinne [...] zł). Świadczenia te służą zaspokojeniu potrzeb dzieci, w tym dziecka chorego...
(majątkowa, a także niemajątkowa), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie ani też nie będzie możliwe...

III SA/Gd 793/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-17

one usunięcia uchybień w pomieszczeniach, w których są udzielane świadczenia pielęgnacyjne czy rehabilitacyjne lub gdzie prowadzona jest działalność lecznicza...
w księdze rejestrowej pod numerem [...] oraz jest związany umową z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług uzdrowiskowych, jest jako podmiot leczniczy...

III SA/Gd 794/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-17

, w których są udzielane świadczenia pielęgnacyjne czy rehabilitacyjne lub gdzie prowadzona jest działalność lecznicza. Ponadto, organy obu instancji nie wyjaśniły dlaczego...
Zdrowia na świadczenie usług uzdrowiskowych, jest jako podmiot leczniczy odpowiedzialny za stan sanitarno-higieniczny obiektu. Natomiast [...] Sp. z o.o. w G., z którą...

III SA/Kr 1019/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-10

. Do wykonywanych obowiązków na tym oddziale należy: zapewnienie kompleksowych świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych i diagnostycznych pacjenta, przygotowywanie...
świadczonej przez Z. S. pracy celem ustalenia związku skutkowo-przycznowego. Podsumowując powyższe ustalenia, Instytut stwierdził, że czynności zawodowe wykonywane...

II SA/Go 261/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-29

godzin;, pkt 12) stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne - świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia...
przynależnych na okoliczność spełnienia wymogów higieniczno - sanitarnych, jakie powinien spełniać sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia...

IV SA/Gl 796/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-04

produktów biobójczych i nie świadczy o działaniu pielęgnacyjnym. Projekt etykiety ma wyraźny zapis dotyczący działania ochronnego przeciw komarom, kleszczom, meszkom i innym...
w postaci olejków: [...]. Na jego opakowaniu umieszczono etykietę wskazującą zawartość naturalnych składników o działaniu ochronnym i pielęgnacyjnym, opatrzoną opisem...

III SA/Kr 755/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-07-16

zaprzestanie świadczenia całodobowych usług medycznych i zarządził zaprzestanie udzielania świadczeń medycznych (tj. zabiegów operacyjnych i cesarskich cięć) wymagających...
[...] 2008r., znak: [...] nakazującą zaprzestania z dniem 29 lutego 2008r. świadczenia całodobowych usług medycznych. Podkreślić należy, że w/w decyzja dotyczy wyłącznie usług...

III SA/Gd 658/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-17

wskazała, że musi opłacać kosztowne leczenie z dochodów w postaci emerytury w wysokości 1045 zł i dodatku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł, co jest trudne, bowiem całość...
się w wykazie, a pracownik świadczył pracę w warunkach narażenia zawodowego, które w świetle dostępnej wiedzy medycznej mogą tę chorobę wywoływać, lekarz i organy inspekcji...

VII SA/Wa 2325/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

, w tym patogeny szpitalne, które na rękach i odzieży roboczej personelu mogą być przenoszone na pacjentów zarówno w trakcie czynności pielęgnacyjnych jak i medycznych...
do [...] grudnia 2017 r., w ramach dotychczasowej struktury organizacyjnej, przy zachowaniu dotychczasowego rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń., GIS wyjaśnił, że uzyskanie...

III SA/Kr 1075/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-21

wypadkach; wykonywanie opatrunków; zakładanie sond, podłączanie kroplówki, pobierani krwi do analiz; sprawowanie opieki nad niemowlętami; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych...
figurowało w wykazie chorób zawodowych oraz aby istniał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy powstałymi objawami chorobowymi, a warunkami, w jakich pracownik świadczył...
1   Następne >   2