Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

III SA/Kr 1364/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-07

sierpnia 2021 r., znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 13 sierpnia 2021 r...
do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny...

IV SA/Gl 903/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-27

pracę na Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Oznacza ono nieuchronność wystąpienia zdarzenia, które powoduje konieczność udzielania świadczeń zdrowotnych...
z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych mieści się, jej zdaniem, wykonywana przez nią praca. Dlatego też możliwe było wyłącznie ustalenie, czy praca świadczona...

III SA/Lu 338/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-18

stanowi również, że świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub przez grupową praktykę...
lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, położnych, że w zakładzie opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny...

III SA/Lu 343/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-18

stanowi również, że świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub przez grupową praktykę...
lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, położnych, że w zakładzie opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny...

III SA/Lu 344/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-23

ratunkowym. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej stanowi również, że świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące...
zawód medyczny lub przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, położnych, że w zakładzie opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne udzielane...

III SA/Lu 339/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-23

o zakładach opieki zdrowotnej stanowi również, że świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód...
medyczny lub przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, położnych, że w zakładzie opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie...

III SA/Lu 340/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-18

ratunkowym. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej stanowi również, że świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące...
zawód medyczny lub przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, położnych, że w zakładzie opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne udzielane...

III SA/Lu 346/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-23

opieki zdrowotnej stanowi również, że świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny...
lub przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, położnych, że w zakładzie opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby...

III SA/Lu 336/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-23

zdrowotnej stanowi również, że świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub przez grupową...
praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, położnych, że w zakładzie opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód...

III SA/Lu 341/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-23

o zakładach opieki zdrowotnej stanowi również, że świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny...
lub przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, położnych, że w zakładzie opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby...
1   Następne >   +2   +5   7