Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

II SA/Ke 123/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-03-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [....] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
w Kielcach, po rozpatrzeniu odwołania E.S. od decyzji z dnia [...] wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy [...], przyznającej świadczenie pielęgnacyjne z tytułu...

IV SO/Wr 29/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-13

programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką w/w nad matką Łucją Holewą., Wnioskiem z dnia 20 czerwca 2012 roku R. H...
. jako osoba pobierającą świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad Ł. H. wystąpił o ustalenie prawa do pomocy realizowanej w ramach w/w programu rządowego. Decyzją organu...