Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

II SA/Sz 1316/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-22

jest emerytura męża wnioskodawczyni w wysokości [...] zł. Z. K. pobierała świadczenie pielęgnacyjne w okresie od [...]r. Z. K. opiekuje się chorym mężem, niepełnosprawnym...
ustawy o świadczeniach rodzinnych, przewidzianą do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, co do niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia, czy innej pracy zarobkowej...