Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I OSK 1196/16 - Wyrok NSA z 2018-04-10

urodzenia się dziecka, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, pomoc w zakresie dożywiania, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki okresowe z pomocy społecznej, jednorazowe świadczenia...
sprawy. W zaświadczeniu o dochodzie żony zawarta jest informacja o nagrodzie rocznej, otrzymanej w listopadzie 2014 r. i trzynastej pensji, które to świadczenia...

II SA/Op 284/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-20

o nagrodzie rocznej, otrzymanej w listopadzie 2014 r. i trzynastej pensji, jednak świadczenia te - w ocenie wnioskodawcy - powinny zostać rozliczone w okresie rocznym...
, czyli podzielone na 12 miesięcy i dodane proporcjonalnie do każdej miesięcznej pensji, a nie zsumowane, jako świadczenia otrzymane za okres 6 miesięcy w pełnej wysokości. Przy takim...