Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

I SA/Gl 618/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-17

abonamentowych, gdyż prawo do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego nie jest tożsame z prawem do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie którego przysługuje...
do zwolnienia z opłat abonamentowych, gdyż prawo do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego nie jest tożsame z prawem do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie...

I SA/Sz 249/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-08-28

., Skarżący podał, że zgodnie z art. 10 § 4 u.p.e.a. nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne; dodatki rodzinne, pielęgnacyjne; porodowe; dla sierot zupełnych...
) i niepełnosprawnego syna (świadczenie pielęgnacyjne)., Zdaniem skarżącego, organ nie mógł zająć kwot ww. świadczenia pielęgnacyjnego., W odpowiedzi na skargę organ...

I SA/Gl 698/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-28

otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na czas nieoznaczony, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. (dalej...
zobowiązanego w części dotyczącej otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w sytuacji, gdy świadczenie...

II FSK 3035/19 - Wyrok NSA z 2020-05-19

niepełnosprawnej. Skarżący podał, że zgodnie z art. 10 § 4 u.p.e.a. nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne; dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot...
jej wynagrodzenie za pracę) i niepełnosprawnego syna (świadczenie pielęgnacyjne). Zdaniem skarżącego, organ nie mógł zająć kwot ww. świadczenia pielęgnacyjnego., W odpowiedzi...

III SA/Wa 839/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

nad coraz bardziej niepełnosprawną matką a w ostatnim roku jej życia pobierała świadczenie pielęgnacyjne, na powyższe okoliczności załączając orzeczenie matki...
o niepełnosprawności, decyzję przyznającą świadczenie pielęgnacyjne a także raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA. Skarżąca podała, że była 'świadczeniobiorcą...

I SA/Gd 917/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-26

. Zobowiązana otrzymuje świadczenie rentowe, zaś jej mąż pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z pracy w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem...
. Ze świadczenia rentowego prowadzona jest skuteczna egzekucja. Ponadto Zakład Ubezpieczeń podkreślił, że system ubezpieczeń społecznych oparty jest na zasadzie solidaryzmu...

I SA/Gl 408/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-14

. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);, 2) osoby, które ukończyły 75 lat;, 3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu...
przeprowadzenia wobec skarżącej egzekucji., 2.2. Organ egzekucyjny, dokonał zajęcia świadczenia zobowiązanej w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w R. (dalej: 'ZUS...

III SA/Wr 242/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-07

, które ukończyły 75 lat;, 3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń...
. zawiadomieniem nr [...] dokonał zajęcia świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych...

I SA/Lu 796/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-29

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;, 2) osoby, które ukończyły 75 lat;, 3) osoby, które otrzymują świadczenie...
pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu...

I SA/Ol 458/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-12

społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);, 2) osoby, które ukończyły 75 lat;, 3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek...
odpisu powyższego tytułu wykonawczego wraz z zawiadomieniem z dnia '[...]'r., o zajęciu świadczenia emerytalnego skarżącego (czynność skuteczna - pismo Zakładu...
1   Następne >   +2   +5   8