Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony

II SA/Rz 1165/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-17

wiadomości informację o konkursie ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej...
opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej. Komisja...

II GSK 1456/18 - Wyrok NSA z 2018-11-22

stanie sprawy:, Dyrektor Oddziału NFZ ogłosił postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze...
weryfikację postępowania komisji konkursowej prowadzącej konkurs ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne...

II SA/Gd 1049/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-25

namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów., Według aktualnego uregulowania, pracy we własnym...
rolnego do uzyskania zasiłku, o jakim mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, brak było podstaw do odmowy przyznania tego świadczenia, jeżeli skarżący spełniał...

OPS 13/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-11-15

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. nr 60 poz. 636/., Zasiłek macierzyński jest świadczeniem...
macierzyńskiego wypłacanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym. W obu sytuacjach następuje ściśle określone w czasie korzystanie ze świadczenia z ubezpieczenia...